Säästke aega ja raha!

Pakume abi hoonete rekonstrueerimisel ja energiatõhususe parandamisel

Hinnapäring

Tergum OÜ on  üle kümne aasta tegutsenud energiasäästule orienteeritud ettevõte, mille eesmärgiks on aidata kliendil säästa rahalisi vahendeid ning tagada kliendi kinnisvara väärtuse tõus ja säilimine.

Omame pikaajalist kogemust tagamaks kliendile parima võimaliku tulemuse nii energiasäästu, kui rahaliste ressursside mõistliku  kasutamise näol.  Oleme oma panuse andnud enam, kui  100 kortermaja

rekonstrueerimisse. Seda kas läbi projekteerimise, ehitamise korraldamise, rekonstrueerimise, kompleksse lahenduse pakkumise või muul moel.